Jeugd commissie en beleid

In het jeugdbeleidsplan 2012-2017 Samenwerken aan Succes hebben we beschreven waar we met de jeugd naar toe willen. In het kort komt dat er op neer dat we de jeugd de gelegenheid willen bieden meer te tennissen, beter te worden en het leuker te hebben. Dat willen we onder andere doen door veel activiteiten en toernooien te organiseren waar de jeugd aan kan deelnemen (zie jeugdactiviteiten).

Voor kinderen die nog geen lid zijn, organiseren wij twee middagen per jaar waarop zij kennis kunnen maken met de tennissport en/of gelijktijdig lid kunnen worden.

Ook het spelniveau van onze jeugdleden kan omhoog en dat doen we door vanaf september 2017 de jeugd standaard 36 weken training aan te gaan bieden. Bovendien willen we in goed overleg met TSTK de jeugd een gratis tweede trainingsmogelijkheid aan gaan bieden.

Tenslotte willen we graag organiseren dat de jeugd in teams gaat spelen op een vaste dag en een vaste tijd. Dan weten zij, als ik op die tijd naar de baan ga, zie ik mijn vriendjes en vriendinnetjes en kan ik spelen. Voor de jongste jeugd doen we dat op woensdagmiddag, voor de oudere jeugd doen we dat ook, maar dan op zondag.

Onze doelen vanaf 2012:

  • Doelstelling 1 Meer jeugdleden aantrekken om het aantal jeugdleden op het huidige niveau te behouden en het behouden van jeugdspelers in de leeftijdcategorie van 11 t/m 17 jaar.
  • Doelstelling 2 Verhogen van het spelniveau van de jeugdleden.
  • Doelstelling 3 Jongeren betrekken bij de organisatie van activiteiten voor de jeugd en taken en verantwoordelijkheid geven in de verschillende werkgroepen en de jeugdcommissie .
  • Doelstelling 4 Vanaf 2012 is voor alle jeugdleden en hun ouders duidelijk wat ze van de vereniging mogen verwachten en wat de vereniging van hen verwacht.

In 2017 heeft de ZTV meer jeugdleden dan nu het geval is en:

– De jeugd, ook de oudere jeugd, tennist vaker dan nu het geval is
– De jeugd is technisch beter.
– Er is veel te doen voor de jeugd en het is gezellig op de ZTV
– De jeugd heeft een eigen website. En nog veel meer….

Bij al deze zaken hebben we ook hulp van vrijwilligers nodig, niet voor alle activiteiten tegelijk, maar voor slechts 1 activiteit. Elke activiteit wordt in een werkgroep uitgevoerd. Daardoor kost het relatief beperkte tijd, kun je onderling de taken verdelen en is de periode van de activiteit overzichtelijk. Je weet wanneer het begint en wanneer je klaar bent.