NIEUWSTE CORONA MAATREGELEN

30 september 2020


Zoals toegezegd in het eerdere bericht hier een samenvatting van de regels die de komende drie weken gelden, aangegeven door de KNLTB en de veiligheidsregio/gemeente.

Kantine gesloten
We mogen blijven tennissen, trainingen gaan door net als de competitie maar de kantine moet dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen, ofwel om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Concreet betekent dit dat iedereen naloop van het vrij spelen, de training of de wedstrijd het park zo snel mogelijk moet verlaten.
De kantine is gesloten, we mogen geen consumpties serveren op het terras.
De toiletten en kleedkamers zijn wel te gebruiken, met in achtneming van de ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels.

Vrij spelen en trainingen
Vrij spelen blijft dus mogelijk. Hiervoor is het verplicht om vooraf online een baan te reserveren. Kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park direct na afloop, dit geldt ook voor trainingen.
Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.

KNLTB Competitie
Als het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden doorgaan.
Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden en gaan zo snel als mogelijk de baan op. Uiteraard kunnen spelers die (nog) niet spelen wachten op het terras. Na de laatste wedstrijd moet iedereen het park zo snel mogelijk verlaten.
We kunnen als ZTV geen consumpties serveren. Het is wel toegestaan om tussen de wedstrijden door zelf meegebrachte hapjes/ drankjes te gebruiken, alcohol is niet toegestaan.
De kleedkamers en toiletten van het clubhuis zijn open, rekening houdend met de 1.5m regel mag slechts één dame/heer naar binnen.
Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.

Husselen
Voor de husselmorgen gelden dezelfde regels als voor het vrij tennissen, zij het dat de spelers geen baan reserveren maar zich registreren via de intekenlijst. Wel geldt dat husselspelers direct na het spelen het park moeten verlaten, het is niet toegestaan om tussen de rondes door- of natijd-  op het terras te zitten en iets te drinken.

Ten slotte
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We doen dit omdat het moet, om corona onder controle te krijgen. De gemeente zal erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd op de vereniging.
Wij gaan ervan uit dat onze leden zich aan de regels houden. Om misverstanden te voorkomen willen we jullie laten weten wat er gebeurt als er overtredingen van de regels worden geconstateerd. De gemeente kan boetes uitdelen, hierbij is de vraag aan de orde of wij als vereniging aan de zorgplicht hebben voldaan: of wij jullie voldoende goed op de hoogte hebben gesteld van de maatregelen. Dat hebben wij gedaan, dus als iemand zich tegen beter weten in niet aan de regels houdt dan loopt hij/zij het risico een boete van € 400,- te krijgen.
We gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet zal gebeuren omdat iedereen zich aan de regels houdt. We doen dit met elkaar, voor elkaar!

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op.

Nieuwscategorieën