OVERLIJDENSBERICHT

27 oktober 2020


Afgelopen vrijdag is Wim Soons op 81 jarige leeftijd helaas overleden.
Velen zullen zich hem herinneren als sportleraar, maar bovenal door alles wat hij voor de ZTV heeft gedaan. Wim was een  actief lid en heeft zich jarenlang bezig gehouden met het baanonderhoud, daarnaast was hij ook achterwacht. Wij zijn hem als vereniging veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet en betrokkenheid.

Wij wensen zijn familie en andere dierbaren veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Het bestuur

Nieuwscategorieën