AVG-verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die draait om de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacywetgeving is op 25 mei 2018 ingegaan en geldt voor alle landen van de EU. Het doel van de AVG is om de privacy van burgers beter te beschermen in een constant veranderende digitale wereld. 

In de AVG-verklaring zijn de verplichtingen vastgesteld waaraan wij moet voldoen om een rechtmatige gegevensverwerking te waarborgen. Daarnaast zijn de rechten van betrokkenen hier ook in vastgesteld zodat zij meer controle hebben over wat er met hun gegevens wordt gedaan.

Een AVG-verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin wij zelf verklaren dat wij alle inspanningen hebben gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.