Bestuur en commissies

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

ALGEMEEN BESTUUR

Dagelijks bestuur

Erin Lap (voorzitter)
 e-mail: [email protected]
Heleen Scheffers (penningmeester)
 e-mail: [email protected]
Daphne van Heusden (evenementen) 
 e-mail: [email protected]
Erin Lap (secretaris)
 e-mail: [email protected] 
Arjen van der Wal (bestuurslid)
 e-mail:  [email protected] 
Jelle Renette (bestuurslid)
 e-mail: [email protected] 
 

LEDENADMINISTRATIE
Rudolph Kroll  
 e-mail: [email protected]l  

KANTINE COMMISSIE
Petra Doruiter
 e-mail: [email protected]

PARK COMMISSIE
Piet Gloudemans, Lex van der Heijden, Jochem Burgers, Hendrik Jan Kamerbeek
 e-mail: [email protected]

JEUGD-COMMISSIE
Marlou Hooikaas, Ancel Merks, Richard Krikke , Daphne van Heusden
 e-mail: [email protected]

COMMISSIE JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Monique Jacobs, Ineke Dolfsma
 e-mail: [email protected]

TECHNISCHE COMMISSIE
Jennie Postma, Tanja Maas, Wilfred van Steenis, Suetta van der Weijden
 e-mail: [email protected]

COMMISSIE SPONSORING
Remco van Leerdam 
 e-mail: [email protected]

NIEUWE LEDEN COMMISSIE
AnneMarie Benckhuijsen, Gea van Meer, Bregje de Graaff
 e-mail: [email protected]

RECREATIE COMMISSIE
Arjen van der Wal, Adriana van Emmerik, Ilonka Soons-van der Wal, Roel de Jong, Henry van Hees, Laura de Faber, Hans Scheffers, Mathijs de Weert
 e-mail: [email protected]

COMMUNICATIE COMMISSIE
Martin van Dam,  Ton van Binsbergen, Rianne Koers
 e-mail: [email protected]

COMMISSIE WINTERACTIVITEITEN
Paula Burgers, Ria Groothelm, Wim van Acqooij, Harry Thijssen, Carola Thijssen, Gonny van Zomeren, Cees Vugts, Johan van Hemert, Tineke Kolkman
 e-mail: [email protected]

COMMISSIE MAARTEN VAN ROSSUMTOERNOOI
Kees Tanis, Annet van Binsbergen-Hooijkaas, Jochem Sanders, Ton Lagarde en Ton van Binsbergen
 e-mail: [email protected]

COMMISSIE FRITS STEHMANN TOERNOOI
Paula Burgers, Gonny van Zomeren, Werner van Lit, Harry Thijssen, Hans van Bruggen
 e-mail: [email protected]

COMMISSIE 25+ TOERNOOI
Neeltje van Doremalen, Frank van Gameren, Femke Kaasjager, Rob Zeinstra, Sabine van Rooijen, Davey Brothwell, Edwin Steenis
 e-mail: [email protected]

HUSSEL COMMISSIE
Hanny van Maren, Wim Sotthewes, Rien Dekkers en Gini Bultje
 e-mail: [email protected]

DAMES COMMISSIE
Conny Bartelen, Bregje de Graaff, Joan Leeuwenburg, Lonneke Leeuwenburg, Natalina Pennacchioni, Kirstie van Tongerlo-Hekman, Caroliene Wigmans-Visser
 e-mail: [email protected]

1 DAGS 50+ COMMISSIE
Jolanda Zwaan, Alexandra de Weert, Marga Hobo, Adriana van Emmerik, Margje Beekenkamp, Ans van Heusden
 e-mail: [email protected]

KASCOMMISSIE
Eelco van Gulpen, Werner van Lit, Eva Posthouwer