Bestuur en commissies

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

ALGEMEEN BESTUUR
Erin Lap (voorzitter)
E-mail: [email protected]
Hette van der Veen (penningmeester)
E-mail: [email protected]
Daphne van Heusden (bestuurslid voor toernooien, TC/competitie, kantine, evenementen) 
E-mail: [email protected]
Erin Lap (secretaris)
E-mail: [email protected] 
Jelle Renette (bestuurslid voor park, paviljoen, TSTK, inkoop)
E-mail: [email protected] 

LEDENADMINISTRATIE
Rudolph Kroll  
E-mail: [email protected]l  

KANTINE COMMISSIE
Petra Doruiter
E-mail: [email protected]

PARK COMMISSIE
Baanonderhoud
Piet Gloudemans, Lex van der Heijden, Jochem Burgers, Robert de Geus en Adri Kraker
E-mail: [email protected]

JEUGDCOMMISSIE
Coördinatie jeugd
Ashley Kievit
Jeugdactiviteiten en -evenementen
Ashley Kievit, Vacant
Jeugdclubkampioenschappen
Vacant
Jeugdcompetitie
Tanja Maas en Sjoerd Lubbers, vacant
E-mail: [email protected]

TECHNISCHE COMMISSIE
Senioren
Jennie Postma, Wilfred van Steenis en Suetta van der Weijden
Junioren
Tanja Maas en Sjoerd Lubbers, vacant
E-mail: [email protected]

SPONSORCOMMISSIE
Remco van Leerdam 
E-mail: [email protected]

NIEUWE LEDEN COMMISSIE
AnneMarie Benckhuijsen, Gea van Meer en Bregje de Graaff
E-mail: [email protected]

RECREATIE COMMISSIE
Ilonka Soons-van der Wal, Henry van Hees, Siem Linnenbank Mathijs de Weert en Michel van der Zee
E-mail: [email protected]

COMMUNICATIE COMMISSIE
Martin van Dam en Ton van Binsbergen
E-mail: [email protected]

COMMISSIE INTERNE WINTERCOMPETITIE
Adriana van Emmerik, Petra Doruijter en Ans van Heusden
E-mail: [email protected]

COMMISSIE MAARTEN VAN ROSSUMTOERNOOI
Ton van Binsbergen, Annet van Binsbergen-Hooijkaas, Jochem Sanders, Ton Lagarde en Albert Looijen
E-mail: [email protected]

COMMISSIE 25+ TOERNOOI
Sabine van Rooijen, Neeltje van Doremalen, Frank van Gameren, Femke Kaasjager, Davey Brothwell, Edwin Steenis, Ancel Merks
E-mail: [email protected]

HUSSEL COMMISSIE
Wim Sothewes, Vicky van Eekelen, Gini Bultje, Rommy Hilverda en Hanny van Maren
E-mail: [email protected]

1 DAGS 50+ COMMISSIE
Ans van Heusden, Jolanda Zwaan, Alexandra de Weert, Marga Hobo, Adriana van Emmerik, Margje Beekenkamp
E-mail: [email protected]

KASCOMMISSIE
Eelco van Gulpen, Eva Posthouwer en Damian Camelot