Bestuur en commissies

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

ALGEMEEN BESTUUR
Erin Lap (voorzitter)
E-mail: [email protected]
Heleen Scheffers (penningmeester)
E-mail: [email protected]
Daphne van Heusden (bestuurslid) 
E-mail: [email protected]
Erin Lap (secretaris)
E-mail: [email protected] 
Arjen van der Wal (bestuurslid)
E-mail:  [email protected] 
Jelle Renette (bestuurslid)
E-mail: [email protected] 

LEDENADMINISTRATIE
Rudolph Kroll  
E-mail: [email protected]l  

KANTINE COMMISSIE
Petra Doruiter
E-mail: [email protected]

PARK COMMISSIE
Baanonderhoud
Piet Gloudemans, Hendrik Jan Kamerbeek, vacant
Klusploeg
Lex van der Heijden, Jochem Burgers, Dirk van Hemert
E-mail: [email protected]

JEUGDCOMMISSIE
Coördinatie jeugd
Vacant
Jeugdactiviteiten en -evenementen
Vacant
Jeugdclubkampioenschappen
Vacant
Jeugdcompetitie
Tanja Maas, Sjoerd Lubbers, Ellen Lubbers, vacant
E-mail: [email protected]

TECHNISCHE COMMISSIE
Senioren
Jennie Postma, Wilfred van Steenis, Suetta van der Weijden
Junioren
Tanja Maas, Sjoerd Lubbers, Ellen Lubbers, vacant
E-mail: [email protected]

COMMISSIE SPONSORING
Remco van Leerdam 
E-mail: [email protected]

NIEUWE LEDEN COMMISSIE
AnneMarie Benckhuijsen, Gea van Meer, Bregje de Graaff
E-mail: [email protected]

RECREATIE COMMISSIE
Ilonka Soons-van der Wal, Arjen van der Wal, Henry van Hees, Hans Scheffers, Mathijs de Weert
E-mail: [email protected]

COMMUNICATIE COMMISSIE
Martin van Dam en Ton van Binsbergen
E-mail: [email protected]

COMMISSIE INTERNE WINTERCOMPETITIE
Adriana van Emmerich, Petra Doruijter en Ans van Heusden.
E-mail: [email protected]

COMMISSIE MAARTEN VAN ROSSUMTOERNOOI
Ton van Binsbergen, Kees Tanis, Annet van Binsbergen-Hooijkaas, Jochem Sanders, Ton Lagarde, Albert Looijen
E-mail: [email protected]

COMMISSIE 25+ TOERNOOI
Sabine van Rooijen, Neeltje van Doremalen, Frank van Gameren, Femke Kaasjager, Davey Brothwell, Edwin Steenis
E-mail: [email protected]

HUSSEL COMMISSIE
Hanny van Maren, Wim Sotthewes, Rien Dekkers en Gini Bultje
E-mail: [email protected]

1 DAGS 50+ COMMISSIE
Ans van Heusden, Jolanda Zwaan, Alexandra de Weert, Marga Hobo, Adriana van Emmerik, Margje Beekenkamp
E-mail: [email protected]

KASCOMMISSIE
Eelco van Gulpen, Werner van Lit, Eva Posthouwer