Bestuur en commissies

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

ALGEMEEN BESTUUR

Dagelijks bestuur

Erin Lap (voorzitter),
Heleen Scheffers (penningmeester),
Arjen van der Wal (bestuurslid),
Edwin van Steenis (bestuurslid),
Secretaris is vacant,
Lid bestuur met focus op het ZTV-park is vacant

E-mail voorzitter: [email protected]
E-mail penningmeester: [email protected]
E-mail secretaris: [email protected] 

Ledenadministratie
Ans van Heusden
E-mail: [email protected] 

KANTINE COMMISSIE
Petra Doruiter
E-mail: [email protected]

PARK COMMISSIE
Piet Gloudemans, Henk Nijhof, Lex van der Heijden, Jochem Burgers
E-mail: [email protected]

JEUGD-COMMISSIE
Marlou Hooikaas, Ancel Merks, Richard Krikke , Daphne van Heusden
E-mail: [email protected]

COMMISSIE JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Monique Jacobs, Ineke Dolfsma
E-mail: [email protected]

TECHNISCHE COMMISSIE
Jaqueline Ooiman, Jennie Postma, Tanja Maas, Wilfred van Steenis, Suetta van der Weijden
E-mail: [email protected]

COMMISIE SPONSORING
E-mail: [email protected]

RECREATIE COMMISSIE
Arjen van der Wal , Henry van de Berkt, Edwin van Meer, Adriana van Emmerik, Ilonka Soons-van der Wal, Roel de Jong, Henry van Hees, Laura de Faber, Hans Scheffers, Mathijs de Weert
E-mail: [email protected]

COMMUNICATIE COMMISSIE
Martin van Dam,  Ton van Binsbergen
E-mail: [email protected]

COMMISSIE WINTERACTIVITEITEN
Paula Burgers, Ria Groothelm, Wim van Acqooij, Harry Thijssen, Carola Thijssen, Gonny van Zomeren, Cees Vugts, Johan van Hemert, Tineke Kolkman
E-mail: [email protected]

COMMISSIE MAARTEN VAN ROSSUMTOERNOOI
Ton van Binsbergen, Gea van de Meer, Kees Tanis, AnneMarie Benckhuijsen, Willem Brouwer, Annet Hooijkaas,  Jolanda Zwaan
E-mail: [email protected]

COMMISSIE FRITS STEHMANN TOERNOOI
Paula Burgers, Gonny van Zomeren, Werner van Lit, Harry Thijssen, Hans van Bruggen
E-mail: [email protected]

COMMISSIE 25+ TOERNOOI
Neeltje van Doremalen, Frank van Gameren, Femke Kaasjager, Rob Zeinstra, Sabine van Rooijen, Davey Brothwell, Edwin Steenis
E-mail: [email protected]

HUSSEL COMMISSIE
Hanny van Maren, Wim Sotthewes, Rien Dekkers, Marjolijn Koppelaars en Kirsten Heukels
E-mail: [email protected]

DAMES COMMISSIE
Conny Bartelen, Bregje de Graaff, Joan Leeuwenburg, Lonneke Leeuwenburg, Natalina Pennacchioni, Kirstie van Tongerlo-Hekman, Caroliene Wigmans-Visser
E-mail: [email protected]

1 DAGS 50+ COMMISSIE
Ricky Nijhof, Cees Rike, Wil Burgerhof, Kees Vugts
E-mail: [email protected]

KASCOMMISSIE
Eelco Gulpen, Anna Berends