Contributie

CONTRIBUTIES 2019

Senioren

 • € 250,00 per kalenderjaar
 • Restitutie is mogelijk door het vervullen van 2 bardiensten (a € 50,00 per bardienst) of een functie te vervullen in een commissie in het kalenderjaar of in het kalenderjaar een andere vorm van vrijwilligerswerk uitvoeren zoals door de club wordt aangeboden (denk hierbij aan de klusdagen en baanonderhoud ed.)
 • Voor nieuwe seniorleden berekenen wij inschrijfgeld van € 15,00.

Junioren

 • € 55,00 per kalenderjaar voor juniorleden tot de leeftijd van 13 jaar
 • € 65,00 per kalenderjaar voor juniorleden in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar
 • Voor nieuwe juniorleden berekenen wij geen inschrijfgeld
 • Juniorlid in de zin van de contributieregeling ben je tot 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin je 18 jaar bent geworden

Studenten

 • € 60,00 per kalenderjaar
 • Daarvoor mogen studenten onbeperkt vrijspelen en aan competities en toernooien deelnemen, gelijk aan de overige leden.
 • Een digitale kopie van de studentenkaart dient jaarlijks bij start van het nieuwe studiejaar voor het opvolgende jaar te worden opgestuurd naar de ledenadministratie van de ZTV, [email protected]

Niet actief lid

 • € 25,00 per kalenderjaar
 • Deze status wordt afgegeven bij een lid dat langdurig ziek en/of geblesseerd is of om andere legitieme reden niet in staat is om te tennissen.
 • Zodra het lid weer kan tennissen wordt de contributie evenredig over het jaar berekend.

CONTRIBUTIES 2018

Senioren

 • € 250,00 per kalenderjaar
 • Restitutie is mogelijk door het vervullen van 2 bardiensten (a € 50,00 per bardienst) of een functie te vervullen in een commissie in het kalenderjaar.
 • Senioren die in het kalenderjaar de leeftijd van 66 jaar bereiken betalen per 1 januari van het daarop volgende jaar € 150,00 (zij komen dan ook niet in aanmerking voor de restitutie).
 • Voor nieuwe seniorleden berekenen wij inschrijfgeld van € 15,00.

Junioren

 • € 55,00 per kalenderjaar voor juniorleden tot de leeftijd van 13 jaar
 • € 65,00 per kalenderjaar voor juniorleden in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar
 • Voor nieuwe juniorleden berekenen wij geen inschrijfgeld
 • Juniorlid in de zin van de contributieregeling ben je tot 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin je 18 jaar bent geworden

Studenten

 • € 60,00 per kalenderjaar
 • Daarvoor mogen studenten onbeperkt vrijspelen en aan competities en toernooien deelnemen, gelijk aan de overige leden.
 • Een digitale kopie van de studentenkaart dient jaarlijks in december voor het opvolgende jaar te worden opgestuurd naar de ledenadministratie van de ZTV, [email protected]

Niet actief lid

 • € 25,00 per kalenderjaar
 • Deze status wordt afgegeven bij een lid dat langdurig ziek en/of geblesseerd is of om andere legitieme reden niet in staat is om te tennissen.
 • Zodra het lid weer kan tennissen wordt de contributie evenredig over het jaar berekend.