Contributie

CONTRIBUTIES 2023

Senioren

 • € 165,00 Contributie deel 1 per kalenderjaar
 • € 100,00 Contributie deel 2 per kalenderjaar. 
 • Restitutie is mogelijk door het vervullen van 2 bardiensten (a € 50,00 per bardienst), het vervullen van een functie in een commissie of een andere vorm van vrijwilligerswerk uit te voeren zoals door de club wordt aangeboden (denk hierbij aan de klusdagen en baanonderhoud ed.). 
 • Voor nieuwe seniorleden berekenen wij inschrijfgeld van € 20,05.

Junioren

Junioren melden zich bij ZTV aan voor het alles-in-één-lidmaatschap. Daarmee zijn jeugdleden aangemeld voor KNLTB- en clublidmaatschap, tennisles, clubkampioenschappen en competitie. Je betaalt aan twee partijen:

Tennisles: voor de tennisles betaal je maandelijks rechtstreeks aan TSTK, +/- €30,- per maand.
 
Contributie: aan de ZTV betaal je eenmalig per jaar contributie (voor je KNLTB- en clublidmaatschap). De contributie voor de jeugd bedraagt:
 • € 65,00 per kalenderjaar voor juniorleden tot de leeftijd van 13 jaar
 • € 75,00 per kalenderjaar voor juniorleden in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar
 • Voor nieuwe juniorleden berekenen wij geen inschrijfgeld
 • Juniorlid in de zin van de contributieregeling ben je tot 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin je 18 jaar bent geworden

Studenten

 • € 75,00 per kalenderjaar
 • Daarvoor mogen studenten onbeperkt vrijspelen en aan competities en toernooien deelnemen, gelijk aan de overige leden.
 • Een digitale kopie van de studentenkaart dient jaarlijks bij start van het nieuwe studiejaar voor het opvolgende jaar te worden opgestuurd naar de ledenadministratie van de ZTV, [email protected]

Niet actief lid

 • € 25,50 per kalenderjaar
 • Deze status wordt afgegeven bij een lid dat langdurig ziek en/of geblesseerd is of om andere legitieme reden niet in staat is om te tennissen. Deze status kunt u aanvragen bij de ledenadministratie van de ZTV.
 • Zodra het lid aangeeft dat hij/zij weer kan tennissen wordt de contributie evenredig over het jaar berekend.
 • Indien u wel uw KNLTB-ranking wilt behouden, ondanks dat u niet actief lid bent, betaalt u € 20,05 extra. Dit is het bedrag dat de KNLTB ons hiervoor in rekening brengt.

NB. Als je later in het jaar start met tennissen, dan wordt de contributie naar rato aan je doorberekend.