Contributie

CONTRIBUTIES 2021

Senioren

 • € 155,00 Contributie deel 1 per kalenderjaar
 • € 100,00 Contributie deel 2 per kalenderjaar. Dit zal in 2021 in eerste instantie niet worden geïnd. Dit heeft te maken van sluiting van de kantine door de COVID-19-regels. Het bestuur zal over de inning van contributie deel 2 voor 2021 een besluit gaan nemen als er meer bekend is over wanneer sportkantines weer open mogen.
 • Restitutie is normaliter mogelijk door het vervullen van 2 bardiensten  (a € 50,00 per bardienst) of een functie te vervullen in een commissie in het kalenderjaar of in het kalenderjaar een andere vorm van vrijwilligerswerk uitvoeren zoals door de club wordt aangeboden (denk hierbij aan de klusdagen en baanonderhoud ed.)
 • Voor nieuwe seniorleden berekenen wij inschrijfgeld van € 18,50.

Junioren

Junioren melden zich bij ZTV aan voor het alles-in-één-lidmaatschap, bestaande uit kosten voor de tennisles (+/- €27,- per maand, rechtstreeks door TSTK) en de contributie. Voor informatie over de contributie, zie hieronder.  
 • € 60,00 per kalenderjaar voor juniorleden tot de leeftijd van 13 jaar
 • € 70,00 per kalenderjaar voor juniorleden in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar
 • Voor nieuwe juniorleden berekenen wij geen inschrijfgeld
 • Juniorlid in de zin van de contributieregeling ben je tot 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin je 18 jaar bent geworden

Studenten

 • € 65,00 per kalenderjaar
 • Daarvoor mogen studenten onbeperkt vrijspelen en aan competities en toernooien deelnemen, gelijk aan de overige leden.
 • Een digitale kopie van de studentenkaart dient jaarlijks bij start van het nieuwe studiejaar voor het opvolgende jaar te worden opgestuurd naar de ledenadministratie van de ZTV, [email protected]

Niet actief lid

 • € 25,50 per kalenderjaar
 • Deze status wordt afgegeven bij een lid dat langdurig ziek en/of geblesseerd is of om andere legitieme reden niet in staat is om te tennissen. Deze status kunt u aanvragen bij de ledenadministratie van de ZTV.
 • Zodra het lid aangeeft dat hij/zij weer kan tennissen wordt de contributie evenredig over het jaar berekend.
 • Indien u wel uw KNLTB-ranking wilt behouden, ondanks dat u niet actief lid bent, betaalt u € 18,50 extra. Dit is het bedrag dat de KNLTB ons hiervoor in rekening brengt.