Kantine diensten

Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wil steken in het draaien van bardiensten voor de ZTV. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan heeft de NOC*NSF een website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in de kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Je krijgt na de test een IVA certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken).

De site: http://www.nocnsf.nl/iva

Maak een digital kopie van je certificaat en stuur dat via de mail naar [email protected] √©n [email protected], zodat de kantinecommissie en ledenadministratie dit in onze administratie kunnen verwerken en opslaan.

We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten!

Petra Doruiter 

Voortaan kun je via "Mijn club" of via de ClubApp je bardiensten online inplannen!